Polityka zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Podstawowym profilem działalności firmy „Artman” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest przetwórstwo oraz konfekcjonowanie kiszonych warzyw (kapusty, ogórków), a także produkcja tradycyjnych zakwasów do przygotowywania zup (żurków, barszczów białych, barszczów czerwonych) oraz soków z kiszonych warzyw.

W celu zapewnienia najwyższych standardów jakościowych, a także realizacji wszelkich wymagań dotyczących wytwarzania bezpiecznych, zgodnych z przepisami prawa i autentycznych produktów o określonej jakości – spełniających oczekiwania naszych klientów, w 2019 roku w spółce został wdrożony oraz certyfikowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności BRC Global Standard for Food Safety.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez wyżej wymieniony System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, personel pracowniczy – bezpośrednio odpowiedzialny za utrzymywanie najwyższych wymogów jakościowych produkcji i dystrybucji żywności – odbywa regularne szkolenia z zakresu norm i zasad zawartych w standardzie BRC oraz z przepisów prawa żywnościowego, co w połączeniu ze skutecznym nadzorem ze strony przełożonych, audytorów wewnętrznych oraz pracowników struktur odpowiedzialnych za kontrolą poszczególnych procesów produkcyjno-dystrybucyjnych, gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

Zarząd Spółki, w dążeniu do utrzymania możliwie najwyższych standardów jakościowych na każdym z etapów produkcji i dystrybucji, zapewnia odpowiednie zasoby materialne i niematerialne niezbędne do utrzymania i ciągłego doskonalenie wdrożonego Systemu Jakości i Bezpieczeństwa Żywności BRC Global Standard for Food Safety. Natomiast w zakresie decyzji inwestycyjnych dotyczących infrastruktury zakładu, priorytetem jest zagwarantowanie ochrony środowiska naturalnego oraz zapewnienie zgodnych z wymaganiami prawa warunków pracy personelu.