Żywność ekologiczna

Prawidłowe odżywianie w sposób niezwykle istotne wpływa na utrzymanie dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. W ciągu ostatnich lat nastąpił zdecydowany wzrost świadomości konsumentów w tym zakresie. Systematycznie zwiększa się liczba osób poszukujących zdrowych, naturalnych produktów coraz wyższej jakości, co powoduje znaczny wzrost zainteresowania żywnością ekologiczną.

Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w 2019 roku zdecydowaliśmy się wdrożyć w ramach prowadzonej działalności produkcję żywności ekologicznej. W naszej sukcesywnie wzbogacanej ofercie znajdują się 100%-owo naturalne, nie zawierające żadnych dodatkowych substancji – oryginalne i certyfikowane produkty ekologiczne, takie jak: kiszona kapusta, kiszone ogórki, czy soki z kiszonych buraków – w wersji standardowej oraz z czosnkiem.

Czym jest żywność ekologiczna?

Żywnością ekologiczną nazywamy wszystkie produkty nieprzetworzone (warzywa, owoce) pochodzące z certyfikowanych upraw ekologicznych oraz artykuły spożywcze wytworzone na bazie takich surowców. Główną różnicę pomiędzy rolnictwem ekologicznym, a konwencjonalnym stanowi ograniczenie w fazie uprawy użycia nawozów sztucznych oraz syntetycznych środków ochrony roślin, a w trakcie procesów przetwórczych wykluczenie stosowania niektórych dodatków do żywności. Produkty ekologiczne nie mogą być także wytwarzane z organizmów genetycznie zmodyfikowanych (tzw. GMO), ani też przy ich użyciu. Szczegółowe wymagania dotyczące uprawy roślin, czy chowu zwierząt w zakresie produkcji i przetwórstwa ekologicznego regulowane są przez właściwe Rozporządzenia Komisji Europejskiej, w tym między innymi ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.09.2008, s. 1).

Wytwarzanie produktów ekologicznych odbywa się pod stałym nadzorem jednostek certyfikujących, które przy użyciu zaawansowanych metod przetwarzania danych, gwarantują przestrzeganie wymogów określonych dla produkcji ekologicznej na wszystkich jej etapach – począwszy od uprawy, poprzez przetwórstwo, aż do etapu dystrybucji i sprzedaży.

Jak rozpoznać produkty ekologiczne?

Certyfikowana żywność ekologiczna oznaczana jest tzw. „EKO-LIŚCIEM” – unijnym logotypem umieszczanym na opakowaniach produktów, stanowiącym gwarancją autentyczności jej ekologicznego pochodzenia.

„EKO-LIŚĆ” to znak w kształcie prostokąta, składający się z 12 białych gwiazdek ułożonych w kształt liścia, na jasnozielonym tle.

Pod logotypem „EKO-LIŚĆ” obowiązkowo muszą się także znaleźć:

  1. Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej danego producenta, składający się z trzech części:
  1. kodu państwa w którym znajduje się jednostka certyfikująca – PL
  2. wyróżnika statusu eko-rolniczego – EKO
  3. maksymalnie trzycyfrowego numeru kodyfikacyjnego nadanego przez państwo członkowskie jednostce certyfikującej

Przykład prawidłowego oznaczenia: PL-EKO-03

  1. Oznaczenie miejsca pochodzenia produktu – umieszczane bezpośrednio pod numerem identyfikacyjnym jednostki certyfikacyjnej:
  1. rolnictwo UE”, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w UE,
  2. rolnictwo spoza UE”, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w krajach trzecich,
  3. rolnictwo UE/spoza UE”, gdy część surowców wyprodukowano we Wspólnocie, a część w kraju trzecim.
  4. rolnictwo nazwa kraju produkcji”, jeśli wszystkie surowce, z których wytworzono produkt, wyprodukowano w tym kraju. np. „Rolnictwo Polska

Na stronach internetowych jednostek certyfikujących znajdują się wykazy firm i podmiotów, które uzyskali certyfikaty potwierdzające produkcję lub obrót wyrobami ekologicznymi, dzięki czemu z łatwością można zweryfikować autentyczność ich uprawnień.

Rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.